Ako robiť prednášky - HOWTO

Radovan SemančíkMyslím, že týchto pár zásad pomôže pri tvorbe budúcich prednášok.

Čas

Čas trvania prednášky treba dodržať, alebo sa o to aspoň snažiť. Nemá význam si pripraviť prezentáciu na 60min, keď viem, že mám len 45min.
Väčšinou sa počíta 2-3min na jeden slajd. Samozrejme mimo titulného slajdu, obsahu a iných 'servisných' slajdov.

Pomocou pravidla '2-3 min na slajd' sa dá odhadnúť aj trvanie prednášky. Mne to v praxi vcelku dobre vychádza. Reálne čísla sú asi takéto:

30min

10-15 slajdov

45min

20-35 slajdov

60min

35-45 slajdov (ale málokedy budete mat tak veľa času)

Samozrejme, ak mám slajd kde je zložitý obrázok a viem, že o tom budem dlho rozprávať, tak to zohľadním.

Ak mám 'talk' bez slajdov, alebo musím improvizovať, tak:

  1. som skúsený borec a viem to odhadnúť z brucha (hahaha)

  2. snažím sa to celé 'predniesť' sám pre seba a stopujem si čas

  3. nakreslím (alebo aspoň predstavím) si obrázky čo chcem ľuďom kresliť na tabuľu. Potom počítam 3-5min na obrázok.

POZOR!
Nesnažte sa 'zväčšiť' si prednášku tým, že budete hovoriť rýchlo! Ľudia vám nebudú rozumieť. A ak aj rozumieť budú, uvedomte si, že to čo im hovoríte je pre nich nové, a tak to musia pochopiť. A to je oveľa pomalší proces ako vaše rozprávanie. Snažte sa rozprávať pomaly a zrozumiteľne.

Publikum

Je dôležité vedieť komu idem prednášať a podľa toho prednášku pripraviť. Ak ju pripravím príliš jednoduchú, ľudia sa budú nudiť a ak príliš zložitú, ľudia ma nepochopia. Najlepšie je ísť postupne, od jednoduchých vecí k zložitým. Na publiku bude časom vidieť kedy už majú dosť. Potom treba spomaliť, alebo možno dokonca prednášku ukončiť skôr.

Platí pravidlo, že prednášam pre 80% publika. Aj pri dobrej prednáške sa 10% publika vždy bude nudiť a 10% nebude rozumieť. Ak spozorujete, že väčšinu publika prednáška nezaujíma alebo nerozumejú, je lepšie radšej čo najskôr skončiť a otvoriť diskusiu. Ľudia sa v diskusií začnú pýtať. Ak by ste s takouto prednáškou pokračovali ďalej, po pol hodine nezaujímavej prednášky už málokto bude ochotný vstúpiť do diskusie a tak zvyšovať pravdepodobnosť, že sa prednáška predĺži.

Štruktúra

Prednáška má mať úvod, jadro a záver. Správne pripravená prednáška je ako príbeh: uvedie poslucháča so deja, vzbudí v ňom záujem, má zápletku a na konci rozuzlenie.
Úvod a záver môžu byť jednoduché a krátke, ale musia byť. V úvode treba povedať o čom prednáška bude. Publikum sa bude tešiť na zaujímavé časti a bude počúvať pozornejšie. Na záver treba zhrnúť čo bolo obsahom prednášky. Poslucháči si tak odnesú lepší dojem a viac si zapamätajú.

Jadro je dobré rozdeliť na niekoľko častí, najlepšie 3-5 časti. Medzi jednotlivé časti je dobré vložiť slajd s obsahom, nech sa poslucháči lepšie zorientujú v prednášanej téme.

Obsah a vzhľad

Slajdy

Obsah veľmi závisí na téme prednášky. V každom prípade sa však snažím používať veľa obrázkov a krátkych textov. Vyhýbam sa dlhým textom ako len môžem. Jeden obrázok povie oveľa viac ako 100 slov. Ak mám prezentačný program čo zvládne animácie, použijem ich. Ale pozor, nie vždy a nie všade. Animácie sa hodia na dokreslenie procesu, nejakej logickej postupnosti akcií a občas na zvýšenie atraktivity prednášky. Ale nehodia sa všade, občas len zbytočne rozptyľujú pozornosť poslucháčov. Treba nájsť zlatú strednú cestu.

Podobne je to aj s 'ilustračnými' obrázkami. To sú také tie farebné blbosti v rohoch slajdov čo manažéri milujú :-) ... keď je ich veľa, zbytočne kazia dojem. Toto platí dvojnásobne o animovaných ikonách.

Čo sa týka 'hustoty' slajdu, všeobecne platí zásada, že na slajde nemá byť viac textu ako by ste chceli mať na tričku. Ak je textu (a obrázkov) veľa, lepšie je slajd rozdeliť na dva.

Diskusia

Pripravte sa na diskusiu. Porozmýšľajte nad tým, čo by sa asi ľudia mohli pýtať. Ak máte dojem, že nejaká dôležitá informácia sa do prednášky nevošla, pripravte si niekoľko 'záložných' slajdov s obrázkami. Ak sa vás niekto na to spýta, víťazoslávne vytiahnete pripravený slajd. Pri diskusií sa však vždy snažte zodpovedať otázku čo najvýstižnejšie a nie príliš dlho. Diskusia má totiž väčšinou len veľmi obmedzený čas.

Písmo

Používajte dostatočne veľké písmo. Veľkosť 18,22 a väčšie sú dobré. Určite nepoužívajte 12 alebo 10, tie sa na projektore vôbec nedajú čítať! Je lepšie použiť bezpätkové písmo (Arial, Helvetica) namiesto pätkového (Times), lepšie sa to na plátne číta.

Hlasový prejav

Ako som už uviedol, hovorte pomaly a zrozumiteľne. Hovorte dostatočne hlasno. Ak je prednášková sála veľká, určite nebudete budiť dojem, že kričíte. A vôbec, radšej kričiať ako rozprávať potichu. Ak vás publikum nebude počuť, nemá význam prednášku vôbec robiť.

Snažte sa intonovať, meniť tón hlasu, zvýrazňovať hlasom slová ktoré sú dôležité. Ak budete hovoriť monotónne, publikum zaspí. Ťažko ich potom budete budiť.

A ďalšia veľmi dôležitá vec: nerozprávajte do tabule! Ak niečo ukazujete na tabuli alebo plátne, (tým pádom ste otočený publiku chrbtom), nerozprávajte! Ak sa potrebujete pozrieť, alebo niečo ukázať, kľudne sa obzrite, ale hneď potom sa otočte k publiku a až vtedy začnite rozprávať. Keď rozprávate do tabule, tak vám nie je dobre rozumieť a navyše je to 'pohŕdanie publikom' rozprávať im niečo keď ste k nim otočený chrbtom.

Príprava

Samozrejme, slady si vždy pripravím dopredu. Ak nemám notebook/projektor, aspoň si napíšem (podrobný!) obsah prezentácie na papier. Tiež si nakreslím (aspoň schematicky) všetky obrázky ktoré chcem kresliť na tabulu.

Z mojich skúseností doporučujem (nebite ma!) M$ PowerPoint alebo StarOffice (OpenOffice) Impress. Tieto dva produkty sú skutočne 'best of the breed', ťažko im niečo môže konkurovať.
Ak má niekto morálne zábrany, predsudky alebo čokoľvek, dobré výsledky som videl s použitím MagicPoint alebo kPresenter, aj keď tieto dva nemajú všetky štandardné vlastnosti. Prezentácia sa tiež dá pripraviť v HTML alebo pomocou PostScript slajdov + ghostview, tu si však treba dávať pozor najmä na veľkosť a čitateľnosť písma. Myslím to vážne. Skutočne.

Ak máte nejaké príklady v terminálovom okne, treba si emulátor terminálu pripraviť dopredu. Nastaviť mu veľkosť písma a vhodné farby, aby bol čitateľný. Určite si dajte pozor, aby ste to mali vyskúšané pred prednáškou, inak sú vám praktické ukážky nanič, keď v poslednej rade ľudia uvidia len tmavomodré okno s fialovými mravcami.

Kredit

A každopádne, aspoň na titulnom (prvom) slajde má byť názov prednášky a meno prednášajúceho. Je to nie len slušnosť, ale pomáha to budovať váš 'profesionálny image'. Taktiež je dobré mať posledný slajd, kde bude vaša emailová adresa (a meno organizácie, kde pôsobíte).

Ak používate informácie z iných zdrojov, napr. tabuľky, štatistiky, citáty, atď. je viac ako slušné tento zdroj spomenúť. Väčšinou stačí niekde do rohu slajdu dať malý (ale čitateľný) text typu "Zdroj: Foo, Inc."

..... a na konci prednášky sa patrí poďakovať poslucháčom za pozornosť .... :-)


Radovan "Gildir" Semančík (semancik@bgs.sk), August 2002